• Naziv: GVOZDANIĆ IVAN
  • Naselje: Donji Hruševec, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GVOZDANIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 66,04 HRK 264,02 HRK
GVOZDANIĆ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.177,10 HRK
GVOZDANIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 639,97 HRK 893,09 HRK
GVOZDANIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 368,28 HRK 527,52 HRK
GVOZDANIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 567,61 HRK 1.244,74 HRK
Ukupno 3.199,10 HRK 4.106,47 HRK