• Naziv: PALINIĆ TONĆI
  • Naselje: Otok, 20357
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PALINIĆ TONĆI EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 97,49 HRK 389,41 HRK
PALINIĆ TONĆI EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.032,71 HRK 1.849,21 HRK
PALINIĆ TONĆI EAGF Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje 2017 0,00 HRK 30.950,04 HRK
PALINIĆ TONĆI EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 943,94 HRK 1.316,95 HRK
PALINIĆ TONĆI EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 712,18 HRK 1.020,21 HRK
PALINIĆ TONĆI EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 837,12 HRK 1.835,89 HRK
PALINIĆ TONĆI Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 2.050,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.673,44 HRK 37.361,71 HRK