• Naziv: NIKOLA POLAK
  • Naselje: Pešćenica, 44272
  • Grad/Općina: Lekenik
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA POLAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,18 HRK 480,23 HRK
NIKOLA POLAK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 578,87 HRK 3.280,11 HRK
NIKOLA POLAK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 429,13 HRK 379,18 HRK
NIKOLA POLAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.152,39 HRK 1.603,80 HRK
NIKOLA POLAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 779,50 HRK 1.116,64 HRK
NIKOLA POLAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.015,89 HRK 2.235,69 HRK
Ukupno 4.075,96 HRK 9.095,65 HRK