• Naziv: MAKOVAC JOSIP
  • Naselje: Lijeva Martinska Ves, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAKOVAC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 263,62 HRK 1.053,32 HRK
MAKOVAC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.836,10 HRK 3.958,00 HRK
MAKOVAC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.630,02 HRK 2.334,98 HRK
MAKOVAC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.489,00 HRK 5.495,50 HRK
Ukupno 7.218,74 HRK 12.841,80 HRK