• Naziv: MARGUŠIĆ JOSIP
  • Naselje: Mahovo, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARGUŠIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 92,95 HRK 371,46 HRK
MARGUŠIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.000,21 HRK 1.395,92 HRK
MARGUŠIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 579,49 HRK 830,13 HRK
MARGUŠIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 886,33 HRK 1.938,04 HRK
MARGUŠIĆ JOSIP Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 5.738,98 HRK 4.535,55 HRK