• Naziv: HARCET JOSIP
  • Naselje: Palanjek, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HARCET JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 226,49 HRK 905,13 HRK
HARCET JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.091,22 HRK 6.183,74 HRK
HARCET JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.173,46 HRK 3.025,07 HRK
HARCET JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.471,15 HRK 2.107,36 HRK
HARCET JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.916,42 HRK 4.217,12 HRK
Ukupno 6.878,74 HRK 16.438,42 HRK