• Naziv: MAŠIĆ NIKOLA
  • Naselje: Dišnik, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAŠIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 99,67 HRK 398,14 HRK
MAŠIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 220,43 HRK 1.249,33 HRK
MAŠIĆ NIKOLA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.703,13 HRK 1.327,51 HRK
MAŠIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.137,16 HRK 1.348,62 HRK
MAŠIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 297,19 HRK 425,75 HRK
MAŠIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 971,90 HRK 1.877,19 HRK
Ukupno 5.429,48 HRK 6.626,54 HRK