• Naziv: PEŠUN IVO
  • Naselje: Hrastelnica, 44000
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PEŠUN IVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 348,62 HRK 1.392,89 HRK
PEŠUN IVO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.087,05 HRK 6.160,14 HRK
PEŠUN IVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.200,79 HRK 5.740,57 HRK
PEŠUN IVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.336,00 HRK 4.645,65 HRK
PEŠUN IVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.263,75 HRK 3.242,73 HRK
PEŠUN IVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.949,01 HRK 6.489,13 HRK
PEŠUN IVO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
PEŠUN IVO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.416,47 HRK 27.671,11 HRK