• Naziv: BRLEČIĆ STJEPAN
  • Naselje: Desno Trebarjevo, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRLEČIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 199,64 HRK 835,98 HRK
BRLEČIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.148,36 HRK 2.997,67 HRK
BRLEČIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.409,47 HRK 2.019,06 HRK
BRLEČIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.905,40 HRK 4.161,70 HRK
Ukupno 5.662,87 HRK 10.014,41 HRK