• Naziv: MILATOVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Lijeva Luka, 44201
  • Grad/Općina: Martinska Ves
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILATOVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,54 HRK 509,77 HRK
MILATOVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.364,35 HRK 1.915,78 HRK
MILATOVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 867,36 HRK 1.242,48 HRK
MILATOVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.217,59 HRK 2.659,55 HRK
Ukupno 3.576,84 HRK 6.327,58 HRK