• Naziv: PEREČINEC BARA
  • Naselje: Lazina Čička, 10415
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PEREČINEC BARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 128,96 HRK 515,39 HRK
PEREČINEC BARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.375,35 HRK 1.937,07 HRK
PEREČINEC BARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 902,87 HRK 1.293,33 HRK
PEREČINEC BARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.231,13 HRK 2.689,12 HRK
Ukupno 3.638,31 HRK 6.434,91 HRK