• Naziv: DIMINČIĆ STJEPAN
  • Naselje: Veleševec, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DIMINČIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 205,58 HRK 821,55 HRK
DIMINČIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.446,03 HRK 1.171,51 HRK
DIMINČIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.991,22 HRK 2.778,55 HRK
DIMINČIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.306,70 HRK 3.304,34 HRK
DIMINČIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.766,09 HRK 3.873,08 HRK
Ukupno 7.715,62 HRK 11.949,03 HRK