• Naziv: VINKOVIĆ ĐURA
  • Naselje: Kućanci, 31542
  • Grad/Općina: Magadenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VINKOVIĆ ĐURA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 119,29 HRK 477,68 HRK
VINKOVIĆ ĐURA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.774,24 HRK 1.791,21 HRK
VINKOVIĆ ĐURA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 714,06 HRK 1.022,92 HRK
VINKOVIĆ ĐURA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.768,53 HRK 2.486,47 HRK
Ukupno 5.376,12 HRK 5.778,28 HRK