• Naziv: DOBRIJEVIĆ DARKO
  • Naselje: Mali Zdenci, 43293
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOBRIJEVIĆ DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.019,39 HRK 4.149,24 HRK
DOBRIJEVIĆ DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 10.965,72 HRK 15.306,82 HRK
DOBRIJEVIĆ DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
DOBRIJEVIĆ DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 9.727,68 HRK 21.252,73 HRK
Ukupno 25.451,37 HRK 46.064,30 HRK