• Naziv: SOKOL IVAN
  • Naselje: Opatija, 10414
  • Grad/Općina: Pokupsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SOKOL IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 87,21 HRK 348,46 HRK
SOKOL IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 836,90 HRK 1.165,11 HRK
SOKOL IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 547,68 HRK 784,62 HRK
SOKOL IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 738,14 HRK 1.624,10 HRK
Ukupno 2.209,93 HRK 3.922,29 HRK