• Naziv: VUJANOVIĆ DARKO
  • Naselje: Satnica Đakovačka, 31421
  • Grad/Općina: Satnica Đakovačka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUJANOVIĆ DARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.180,27 HRK 8.712,63 HRK
VUJANOVIĆ DARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 42.277,89 HRK 29.350,01 HRK
VUJANOVIĆ DARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.731,67 HRK 5.355,51 HRK
VUJANOVIĆ DARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 18.471,30 HRK 40.633,18 HRK
Ukupno 66.661,13 HRK 84.051,33 HRK