• Naziv: ULBRIH DRAGICA
  • Naselje: Orlovac Zdenački, 43293
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ULBRIH DRAGICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 177,51 HRK 709,33 HRK
ULBRIH DRAGICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.703,89 HRK 2.372,04 HRK
ULBRIH DRAGICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.065,49 HRK 1.526,29 HRK
ULBRIH DRAGICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.503,11 HRK 3.306,71 HRK
Ukupno 4.450,00 HRK 7.914,37 HRK