• Naziv: KOVAČ MARIJAN
  • Naselje: Zablatje Posavsko, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 115,99 HRK 463,58 HRK
KOVAČ MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 845,67 HRK
KOVAČ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.123,64 HRK 1.567,96 HRK
KOVAČ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 682,32 HRK 977,41 HRK
KOVAČ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 996,59 HRK 2.185,67 HRK
Ukupno 3.956,65 HRK 6.040,29 HRK