• Naziv: ČIČAK DANICA
  • Naselje: Gaj, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČIČAK DANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 93,63 HRK 374,24 HRK
ČIČAK DANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.005,21 HRK 1.406,61 HRK
ČIČAK DANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 771,98 HRK 1.105,88 HRK
ČIČAK DANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 893,99 HRK 1.952,56 HRK
Ukupno 2.764,81 HRK 4.839,29 HRK