• Naziv: PAVIĆ PETAR
  • Naselje: Đevrske, 22319
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PAVIĆ PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 32,65 HRK 130,51 HRK
PAVIĆ PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 160,62 HRK 910,34 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.617,83 HRK 1.844,82 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 313,14 HRK 121,72 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 216,86 HRK 132,39 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 280,65 HRK 161,57 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 323,28 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 196,85 HRK
PAVIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 453,88 HRK
Ukupno 3.621,75 HRK 4.275,36 HRK