• Naziv: JOVANOVIĆ DRAGAN
  • Naselje: Riđane, 22312
  • Grad/Općina: Biskupija
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOVANOVIĆ DRAGAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 130,10 HRK 519,88 HRK
JOVANOVIĆ DRAGAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 626,78 HRK 3.551,63 HRK
JOVANOVIĆ DRAGAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.010,60 HRK 5.310,91 HRK
JOVANOVIĆ DRAGAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.248,30 HRK 1.737,48 HRK
JOVANOVIĆ DRAGAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 844,95 HRK 1.210,37 HRK
JOVANOVIĆ DRAGAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.100,73 HRK 2.422,02 HRK
Ukupno 9.961,46 HRK 14.752,29 HRK