• Naziv: MACURA MARTA
  • Naselje: Kistanje, 22305
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MACURA MARTA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,40 HRK 604,98 HRK
MACURA MARTA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 513,28 HRK 2.908,44 HRK
MACURA MARTA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.115,89 HRK 3.636,74 HRK
MACURA MARTA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.452,63 HRK 2.021,86 HRK
MACURA MARTA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 983,28 HRK 1.408,49 HRK
MACURA MARTA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.280,99 HRK 2.818,64 HRK
Ukupno 8.497,47 HRK 13.399,15 HRK