• Naziv: JANČIĆ GORAN
  • Naselje: Šartovac, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JANČIĆ GORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4.509,15 HRK 18.018,93 HRK
JANČIĆ GORAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 14.023,95 HRK 79.468,87 HRK
JANČIĆ GORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 43.293,78 HRK 60.277,51 HRK
JANČIĆ GORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
JANČIĆ GORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 38.193,82 HRK 84.022,24 HRK
Ukupno 103.759,28 HRK 247.143,06 HRK