• Naziv: ŽALAC MARA
  • Naselje: Sinac, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŽALAC MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 58,90 HRK 235,21 HRK
ŽALAC MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 803,22 HRK 4.610,37 HRK
ŽALAC MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 570,17 HRK 795,60 HRK
ŽALAC MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 579,49 HRK 830,13 HRK
ŽALAC MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 505,70 HRK 1.109,04 HRK
Ukupno 2.517,48 HRK 7.580,35 HRK