• Naziv: STJEPANEK FELIKS
  • Naselje: Kućanci Đakovački, 31418
  • Grad/Općina: Drenje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPANEK FELIKS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 437,86 HRK 1.749,77 HRK
STJEPANEK FELIKS EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.349,88 HRK 2.296,02 HRK
STJEPANEK FELIKS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.241,28 HRK 5.917,78 HRK
STJEPANEK FELIKS EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.441,27 HRK 3.497,13 HRK
STJEPANEK FELIKS EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.761,53 HRK 8.249,30 HRK
STJEPANEK FELIKS Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
STJEPANEK FELIKS Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
STJEPANEK FELIKS Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 4.240,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.842,13 HRK 21.710,00 HRK