• Naziv: DABO DAMIR
  • Naselje: Zdenčac, 43280
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DABO DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 208,74 HRK 834,19 HRK
DABO DAMIR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 709,76 HRK 4.179,98 HRK
DABO DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.021,91 HRK 2.821,73 HRK
DABO DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.310,41 HRK 1.877,12 HRK
DABO DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.793,32 HRK 3.932,88 HRK
Ukupno 6.044,14 HRK 13.645,90 HRK