• Naziv: ŠČRBAČIĆ-HADŽIĆ ANĐELKA
  • Naselje: Ruškovac, 43232
  • Grad/Općina: Berek
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠČRBAČIĆ-HADŽIĆ ANĐELKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 135,00 HRK 539,44 HRK
ŠČRBAČIĆ-HADŽIĆ ANĐELKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 650,28 HRK 3.685,06 HRK
ŠČRBAČIĆ-HADŽIĆ ANĐELKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.295,24 HRK 1.802,79 HRK
ŠČRBAČIĆ-HADŽIĆ ANĐELKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 876,69 HRK 1.255,87 HRK
ŠČRBAČIĆ-HADŽIĆ ANĐELKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.142,11 HRK 2.513,05 HRK
Ukupno 4.099,32 HRK 9.796,21 HRK