• Naziv: MALENICA PAŠKO
  • Naselje: Ključ, 22324
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MALENICA PAŠKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,11 HRK 351,93 HRK
MALENICA PAŠKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 424,04 HRK 2.402,93 HRK
MALENICA PAŠKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.177,15 HRK 2.003,87 HRK
MALENICA PAŠKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 844,45 HRK 1.175,82 HRK
MALENICA PAŠKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 570,45 HRK 819,37 HRK
MALENICA PAŠKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 745,22 HRK 1.639,68 HRK
Ukupno 4.849,42 HRK 8.393,60 HRK