• Naziv: KUŠĆEVIĆ NIKOLA
  • Naselje: Nerežišća, 21423
  • Grad/Općina: Nerežišća
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUŠĆEVIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,93 HRK 275,17 HRK
KUŠĆEVIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 306,44 HRK 1.736,48 HRK
KUŠĆEVIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 654,61 HRK 927,82 HRK
KUŠĆEVIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 413,11 HRK 591,76 HRK
KUŠĆEVIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 583,47 HRK 1.283,59 HRK
Ukupno 2.026,56 HRK 4.814,82 HRK