• Naziv: BOBINAC MANDICA
  • Naselje: Sinac, 53224
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOBINAC MANDICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,94 HRK 511,36 HRK
BOBINAC MANDICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.161,76 HRK 6.583,21 HRK
BOBINAC MANDICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 917,31 HRK
BOBINAC MANDICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.223,57 HRK 1.701,46 HRK
BOBINAC MANDICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 824,34 HRK 1.180,88 HRK
BOBINAC MANDICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.076,63 HRK 2.371,97 HRK
BOBINAC MANDICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.202,35 HRK 13.266,19 HRK