• Naziv: BUVINIĆ MARKO
  • Naselje: Pražnica, 21424
  • Grad/Općina: Pučišća
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUVINIĆ MARKO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 4.667,28 HRK 26.448,01 HRK
BUVINIĆ MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 19,42 HRK 165,70 HRK
BUVINIĆ MARKO EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 3.690,48 HRK 20.912,66 HRK
BUVINIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 583,63 HRK 2.492,80 HRK
BUVINIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 986,63 HRK 2.019,06 HRK
BUVINIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,16 HRK 2.950,70 HRK
Ukupno 9.947,60 HRK 54.988,93 HRK