• Naziv: BUKOVAC MATE
  • Naselje: Otočac, 53220
  • Grad/Općina: Otočac
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUKOVAC MATE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,72 HRK 334,58 HRK
BUKOVAC MATE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 825,31 HRK 4.737,51 HRK
BUKOVAC MATE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 810,87 HRK 1.131,69 HRK
BUKOVAC MATE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 601,91 HRK 862,25 HRK
BUKOVAC MATE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 719,25 HRK 1.577,29 HRK
Ukupno 3.041,06 HRK 8.643,32 HRK