• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Miholjac, 31540
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 54,70 HRK 218,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 582,28 HRK 821,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 371,96 HRK 532,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 522,25 HRK 1.140,64 HRK
Ukupno 1.531,19 HRK 2.713,73 HRK