• Naziv: BARTULAC JOSIP
  • Naselje: Bizovac, 31222
  • Grad/Općina: Bizovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARTULAC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 157,80 HRK 630,56 HRK
BARTULAC JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 702,01 HRK 3.977,80 HRK
BARTULAC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.514,68 HRK 2.108,67 HRK
BARTULAC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 945,89 HRK 1.354,94 HRK
BARTULAC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.336,11 HRK 2.939,59 HRK
Ukupno 4.656,49 HRK 11.011,56 HRK