• Naziv: GRBIĆ SIMO
  • Naselje: Vrhovine, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRBIĆ SIMO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 3.412,39 HRK
GRBIĆ SIMO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 2.180,87 HRK
GRBIĆ SIMO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 4.791,92 HRK
Ukupno 0,00 HRK 10.385,18 HRK