• Naziv: PANDURIĆ DRAŽEN
  • Naselje: Viljevo, 31531
  • Grad/Općina: Viljevo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PANDURIĆ DRAŽEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 195,98 HRK 783,13 HRK
PANDURIĆ DRAŽEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.106,92 HRK 2.943,06 HRK
PANDURIĆ DRAŽEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.609,48 HRK 2.305,57 HRK
PANDURIĆ DRAŽEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.870,72 HRK 4.085,95 HRK
PANDURIĆ DRAŽEN Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 4.770,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 10.553,10 HRK 10.117,71 HRK