• Naziv: BOBIĆ MILAN
  • Naselje: Turjanski, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOBIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 120,58 HRK 481,86 HRK
BOBIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 990,38 HRK 5.791,54 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.162,53 HRK 1.635,35 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 744,00 HRK 1.065,72 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.035,85 HRK 2.271,79 HRK
Ukupno 4.053,34 HRK 11.246,26 HRK