• Naziv: BRKANIĆ GORAN
  • Naselje: Gornja Obreška, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRKANIĆ GORAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,61 HRK 333,95 HRK
BRKANIĆ GORAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 893,78 HRK 1.255,19 HRK
BRKANIĆ GORAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 568,29 HRK 814,03 HRK
BRKANIĆ GORAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 797,78 HRK 1.742,47 HRK
Ukupno 2.343,46 HRK 4.145,64 HRK