• Naziv: ROGIĆ ANTE
  • Naselje: Krčenik, 31530
  • Grad/Općina: Podravska Moslavina
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROGIĆ ANTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 72,83 HRK 291,18 HRK
ROGIĆ ANTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 700,11 HRK 974,98 HRK
ROGIĆ ANTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 441,17 HRK 631,92 HRK
ROGIĆ ANTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 617,92 HRK 1.359,18 HRK
Ukupno 1.832,03 HRK 3.257,26 HRK