• Naziv: MIKUŠA MLADEN
  • Naselje: Rakov Potok, 10436
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKUŠA MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 118,55 HRK 473,81 HRK
MIKUŠA MLADEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 138,83 HRK 871,24 HRK
MIKUŠA MLADEN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 463,51 HRK 409,50 HRK
MIKUŠA MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.148,46 HRK 1.602,56 HRK
MIKUŠA MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.093,55 HRK 1.566,46 HRK
MIKUŠA MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.018,55 HRK 2.233,66 HRK
Ukupno 3.981,45 HRK 7.157,23 HRK