• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pučišća, 21412
  • Grad/Općina: Pučišća
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.554,70 HRK 2.257,28 HRK
Ukupno 2.554,70 HRK 2.257,28 HRK