• Naziv: BOBIĆ MILAN
  • Naselje: Turjanski, 53223
  • Grad/Općina: Vrhovine
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOBIĆ MILAN EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 2.794,33 HRK 15.190,22 HRK
BOBIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 288,32 HRK 1.037,48 HRK
BOBIĆ MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.925,15 HRK 10.909,37 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.965,18 HRK 1.658,97 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.763,66 HRK 3.927,24 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.375,77 HRK 1.970,84 HRK
BOBIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.196,30 HRK 5.413,06 HRK
BOBIĆ MILAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 16.789,96 HRK 40.107,18 HRK