• Naziv: MALOVIĆ BARBARA
  • Naselje: Donji Hruševec, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MALOVIĆ BARBARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,42 HRK 605,22 HRK
MALOVIĆ BARBARA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.529,25 HRK 5.286,90 HRK
MALOVIĆ BARBARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.461,98 HRK 2.051,92 HRK
MALOVIĆ BARBARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 843,07 HRK 1.207,66 HRK
MALOVIĆ BARBARA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 771,25 HRK 771,25 HRK
MALOVIĆ BARBARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.301,01 HRK 2.853,25 HRK
MALOVIĆ BARBARA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.721,87 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.779,85 HRK 12.776,20 HRK