• Naziv: BRUŽA JOSIP
  • Naselje: Veliki Zdenci, 43293
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRUŽA JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 283,53 HRK 1.132,86 HRK
BRUŽA JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.076,30 HRK 1.834,54 HRK
BRUŽA JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.718,12 HRK 3.783,08 HRK
BRUŽA JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.790,76 HRK 2.565,30 HRK
BRUŽA JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.395,87 HRK 5.273,30 HRK
Ukupno 9.264,58 HRK 14.589,08 HRK