• Naziv: MATAIJA PAVICA
  • Naselje: Bokšić Lug, 31511
  • Grad/Općina: Đurđenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATAIJA PAVICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.513,80 HRK 6.049,19 HRK
MATAIJA PAVICA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 8.237,19 HRK 46.677,30 HRK
MATAIJA PAVICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 9.793,87 HRK 7.567,92 HRK
MATAIJA PAVICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 30.229,60 HRK 20.510,92 HRK
MATAIJA PAVICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
MATAIJA PAVICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 13.004,33 HRK 28.519,51 HRK
MATAIJA PAVICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 2.441,11 HRK 0,00 HRK
Ukupno 68.958,48 HRK 114.680,35 HRK