• Naziv: MATIJAŠEVIĆ ANTUN
  • Naselje: Aljmaš, 31205
  • Grad/Općina: Erdut
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATIJAŠEVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 545,72 HRK 2.180,76 HRK
MATIJAŠEVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 9.361,88 HRK 4.262,44 HRK
MATIJAŠEVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.267,30 HRK 4.680,45 HRK
MATIJAŠEVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.617,20 HRK 10.159,85 HRK
MATIJAŠEVIĆ ANTUN Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.598,70 HRK 0,00 HRK
Ukupno 21.390,80 HRK 21.283,50 HRK