• Naziv: DUJMOVIĆ MIHOVIL
  • Naselje: Škrip, 21410
  • Grad/Općina: Supetar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUJMOVIĆ MIHOVIL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 114,08 HRK 455,91 HRK
DUJMOVIĆ MIHOVIL EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 347,29 HRK 1.967,88 HRK
DUJMOVIĆ MIHOVIL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.084,20 HRK 1.536,74 HRK
DUJMOVIĆ MIHOVIL EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 684,13 HRK 980,04 HRK
DUJMOVIĆ MIHOVIL EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 966,36 HRK 2.125,88 HRK
DUJMOVIĆ MIHOVIL Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 8.997,60 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.193,66 HRK 7.066,45 HRK