• Naziv: ČOVIĆ ANICA
  • Naselje: Opuzen, 20355
  • Grad/Općina: Opuzen
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČOVIĆ ANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 44,53 HRK 177,82 HRK
ČOVIĆ ANICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.455,47 HRK 1.308,75 HRK
ČOVIĆ ANICA EAGF Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje 2017 0,00 HRK 21.217,90 HRK
ČOVIĆ ANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 431,16 HRK 601,46 HRK
ČOVIĆ ANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 396,26 HRK 567,69 HRK
ČOVIĆ ANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 382,34 HRK 838,48 HRK
Ukupno 2.709,76 HRK 24.712,10 HRK