• Naziv: MATAK ZLATA
  • Naselje: Cvetković Brdo, 10418
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATAK ZLATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 191,21 HRK 764,06 HRK
MATAK ZLATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.834,31 HRK 2.552,76 HRK
MATAK ZLATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.241,21 HRK 1.778,05 HRK
MATAK ZLATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.617,26 HRK 3.558,77 HRK
Ukupno 4.883,99 HRK 8.653,64 HRK