• Naziv: KONTREC SILVESTRA
  • Naselje: Plešivica, 40314
  • Grad/Općina: Selnica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KONTREC SILVESTRA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 166,54 HRK 665,41 HRK
KONTREC SILVESTRA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.675,85 HRK 2.500,92 HRK
KONTREC SILVESTRA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.031,87 HRK 1.478,15 HRK
KONTREC SILVESTRA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.589,47 HRK 3.471,63 HRK
Ukupno 4.463,73 HRK 8.116,11 HRK